Christen Gymnasiasten Bond

LeerlingenverenigIng
Marnix Gymnasium

Over de CGB

De CGB,
Een belangrijk onderdeel van het Marnix


Natuurlijk is het voornaamste doel van een school het onderwijzen van de leerlingen in de basisvakken. Wat echter even belangrijk is, zo niet belangrijker, is de sociale en de culturele ontwikkeling van de leerling. Hierin speelt de Christen Gymnasiasten Bond een belangrijke rol.

Vrijwel alle (buitenschoolse) activiteiten worden door deze leerlingenvereniging georganiseerd. Zo wordt de school meer dan alleen een onderwijsinstituut. Veel leerlingen leven zich uit in muziek, dans en toneel. Maar er zijn ook bioscoopmiddagen, schaatsdagen, schoolfeesten, sporttoernooien en ga zo maar door.
Zoals je ziet: voor ieder wat wils, dus neemt iedereen op minstens een manier deel aan het sociale gebeuren rond het Marnix Gymnasium. Mede hierdoor is de sfeer op onze school buitengewoon goed.

Geschiedenis

In 1917, precies 93 jaar geleden, werd de CGB opgericht als landelijke leerlingenvereniging. Dit betekende dat de gymnasia in Amsterdam, Groningen, Leeuwarden en Rotterdam gezamenlijk een vereniging vormden. Deze verenigingen groeiden en bloeiden, kregen hun eigen lied, eigen blad en een eigen sfeer.
Na een tijdje weg te zijn geweest werd de CGB Rotterdam op 1 oktober 1985 opnieuw opgericht als zelfstandige leerlingenvereniging van het Marnix Gymnasium, die ook ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
Ook in andere steden werden de bonden heropgericht, zij het onder andere namen. Ondanks de scheiding worden onze schoolfeesten nog af en toe bezocht door andere besturen en de contacten met andere gymnasia worden goed onderhouden.

Na 9 decennia heeft de Christen Gymnasiasten Bond zich ontwikkeld tot een vereniging waarvan iedereen lid is, waarin iedereen zich thuis voelt en met een eigen karakter en eigen tradities.

Activiteiten

Als CGB organiseren wij dus een heleboel, maar wat houden al deze activiteiten nu eigenlijk precies in?

De belangrijkste activiteit is toch wel: de Grote Avond. Gedurende twee avonden wordt er in Theater Zuidplein een gevarieerd programma opgevoerd.
De eersteklassers zetten traditioneel een grappig en gezellig stuk neer, terwijl de zesdeklassers ook een hardere noot durven te kraken met lerarenimitaties en harde grappen in het Zesdeklasstuk. Daarnaast is er natuurlijk het lerarencabaret, waar menig leraar zich van zijn of haar beste kant laat zien.
Verder zijn er prachtige dansen, grappige sketches en een 'Groot Toneelstuk' met de best acterende leerlingen uit alle klassen. Kortom, de Grote Avond is een hoogtepunt voor alle leerlingen en leraren. Eigenlijk is deze avond geweldig voor iedereen die zich graag laat vermaken of zelf op het podium zijn talenten wil laten zien! Entertainment op topniveau, dat is het zeker.

Ook voor muzikaal talent is alle ruimte. Wij organiseren namelijk jaarlijks de Muziekavond in De Doelen. Klassiek, pop of rock, als het maar goed klinkt, swingt of ontroert. Leerlingen van klas 1 tot en met 6 doen mee, solo of in groepsformaties. Op de Muziekavond vindt ook de bestuurswisseling van de CGB plaats; na een jaar organiseren is dit de spetterende afsluiting van ons culturele jaar.

Behalve culturele activiteiten, hebben wij ook een sportieve kant en organiseren wij veel verschillende sporttoernooien zoals: voetbal-, tennis-, hockey-, tafelvoetbal-, volleybal-, en tafeltennistoernooien. Ook vind er elk jaar een schaatsdag plaats in de Drechtstedenhal. Sport genoeg dus!

Ben je nou niet zo creatief of sportief maar vind je het wel leuk om met de hele school gezellige dingen te doen, dan kun je altijd nog mee doen met onze overige activiteiten. Wij organiseren namelijk ook bioscoopmiddagen, uitjes naar het strand, kennismakingsdagen voor de 1e klas, en nog veel meer.

Voor degenen die dan nog genoeg energie overhebben is er gelegenheid om (uiteraard onder toezicht) helemaal los te gaan op onze schoolfeesten. Deze worden zo'n acht keer per jaar gehouden in verschillende discotheken in Rotterdam en zijn voor vele leerlingen een hele ontspanning na al het leren.

Je begrijpt dat al dit geweldigs niet zomaar uit de lucht komt vallen, hier gaat heel wat georganiseer aan vooraf. Dit wordt gedaan door het CGB-bestuur, bijgestaan door vele leerlingen.

Het CGB-bestuur

Het bestuur van de CGB bestaat uit 6 leerlingen uit de 4e of de 5e klas. Deze leerlingen zijn een jaar lang niet weg te slaan van het CGB-balkon in het forum, waar zij onder anderen veel vergaderen om alle activiteiten te verwezenlijken. Ieder begin van het schooljaar worden zij opnieuw gekozen na een heftige campagnetijd. Gedurende 2 weken worden er pennen, sleutelhangers en brownie's uitgedeeld, en hangt de school vol met poster en spandoeken. Op het debat in het forum kunnen zij hun laatste stemmen winnen. De functies waar het om gaat zijn:

Praeses: Voorzitter
De Praeses is de voorzitter van de CGB. De Praeses leidt de vergaderingen en is de eindverantwoordelijke voor alle activiteiten die met de CGB te maken hebben.

Ab-Actis: Secretaris 
De Ab-Actis is de secretaris van de CGB. De Ab-Actis schrijft brieven, notuleert bij vergaderingen en valt in voor de Praeses als deze zijn of haar taken door omstandigheden niet kan uitvoeren.

Fiscus: Penningmeester 
De Fiscus is de penningmeester van de CGB. Hij maakt een begroting bij elke activiteit en let erop dat het geld dat de CGB heeft zo goed mogelijk wordt besteed.

Cultor: Feestorganisator 
De Cultor organiseert de feesten van de CGB. Hij plant deze, regelt een club en DJ's, en zorgt ervoor dat een van de belangrijkste zaken van de CGB tip top verlopen.

Viator: Sport organisator 
De Viator organiseert de sporttoernooien van de CGB. Hij plant ze, zorgt ervoor dat er veel leden komen en zorgt ervoor dat deze toernooien erg gezellig zijn.

Assessor: Manusje van alles
De Assessor is het manusje van alles. Vele taken die niet binnen de taakomschrijving van de andere leden vallen worden aan de Assessor toebedeeld.